Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.rokxgroup.com. De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van rokxgroup.com op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Rokxgroup.com kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Rokxgroup.com is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van rokxgroup.com. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van rokxgroup.com. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De informatie op rokxgroup.com wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Rokxgroup.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Rokxgroup.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.